God Begrijpen

Aanbevolen boeken om te lezen

Titel

Korte Beschrijving

God begrijpt ons,
maar begrijpen wij God

In dit boek gaat het erom God zoals Hij werkelijk ons leven is, beter te leren kennen en Hem beter te gaan begrijpen. Beter te gaan begrijpen Wie Hij is en wie wij zijn en hoe wij bedoeld zijn werkelijk naar Zijn beeld en gelijkenis te leven.

Citaat uit dit boek:
Liefde is in alle opzichten altijd goed, in ware liefde wordt niemand veroordeeld of geoordeeld, wordt niemand gekwetst, wordt altijd waarheid gesproken, is er geen verraad maar altijd trouw, is er geen eigenbelang en worden er geen voorwaarden gesteld. Wanneer iemand uit liefde handelt, verwacht hij daar niets voor terug, liefde geeft en krijgt, maar neemt niets, in liefde wordt vergeven en vergeten en in liefde is altijd verzoening. Uit liefde wordt zonder moeite afgestaan wat iemand eigenlijk graag behoudt, want liefde gunt een ander graag het beste, ook al heeft iemand dan zelf niets.

Dat is ongeveer de ware liefde, voor ons mensen erg moeilijk om aan te voldoen.

De ongeziene wereld

Dit boek vertelt over een ongeziene wereld, een wereld die beschreven is door meerdere mensen met een BDE, een Bijna Dood Ervaring. Beschreven wordt hoe mensen hun ervaring beleefd hebben en hoe het een zicht geeft op het leven na ons verblijf op aarde. Een wereld die wij op de aarde al in ons hebben, maar nog niet kunnen zien. Maar mensen waarvan gedacht werd dat zij overleden waren, bleken een kijkje gekregen te hebben in die wereld. 

Citaat uit dit boek:
Aan gene zijde verandert dat ingrijpend. De vrije wil blijft, maar afgezien daarvan, is er uiterlijk niets en niemand meer om het je moeilijk te maken. Het uiterlijke is weggevallen. Er is dus ook niets meer wat je van buitenaf pijn of ellende kan bezorgen. Alleen jij hebt invloed, alleen jij veroorzaakt wat er zich voordoet. Jouw denken en willen produceren een-op-een de sfeer die zich vormt.

De reden dat het zo is ingericht, is opdat je uiteindelijk medeschepper naast de Persoon van liefde zult zijn. Dat is namelijk de kern van Zijn bedoeling met jou, dat je medeschepper met Hem zult zijn. Want dat zal je het hoogste geluk geven. 

Het Grote Johannes Evangelie

Het Grote Johannes Evangelie is geschreven door Jakob Lorber. Hij heeft meerdere boeken geschreven die allemaal even belangrijk zijn. In de 19e eeuw kreeg hij een innerlijke stem die hem de verschillende boeken dicteerde. Het Grote Johannes Evangelie geeft een uitgebreid verslag van het leven van Jezus Christus op aarde, wat Hij de mensen leerde en waarom Hij op aarde kwam. Naast het GJE schreef Jakob Lorber onder meer ‘De Huishouding van God’, ‘De Natuurlijke Zon’, ‘De Geestelijke Zon’, ‘Van de Hel tot de Hemel’, ‘Bisschop Martinus’.

Citaat uit het GJE:
[4] Met de wet ligt dat anders. Of die nu goed of absoluut slecht is, ik (baas van een wijngaard) moet gehoorzamen omdat het een wet is. Gehoorzaam ik niet, bijvoorbeeld omdat ik het slecht vind, dan zondig ik tegen God of tegen het staatshoofd, en allebei zullen ze mij straffen! Daaruit blijkt duidelijk, dat ik het mogelijke goede uit de wet nooit uit liefde doe, maar alleen vanwege de mij steeds met innerlijke afkeer vervullende dwang van de wet. Maar nu ik deze heerlijke hemelse wijn gedronken heb, zie ik overal liefde en zou ik de hele aarde willen omarmen en zoenen!
[5] Bovendien zie ik ook dezelfde uitwerking bij allen, die deze echte hemelse wijn gedronken hebben. Daarom zou ik zelf een grote wijngaard vol met zulke wijnstokken willen verbouwen en dan alle mensen van de wijn daarvan laten drinken, en dan zouden ze net als ik beslist heel snel van liefde vervuld worden! Als ik dus zulke wijnstokken zou kunnen krijgen, dan zou ik de gelukkigste mens op Gods lieve en mooie aarde zijn!’
[6] Ik zeg: ‘Druiven, die je net zo’n sap zullen geven, kan Ik je wel bezorgen, maar daarmee krijg je bij de mensen toch niet de gewenste uitwerking. Want deze wijn versterkt de liefde wel, als deze zich reeds in de mens bevindt; heeft een mens echter geen liefde maar alleen het boze in zijn hart, dan wordt dat boze net zo in hem versterkt als de liefde nu in jou versterkt werd, en hij verandert in een volkomen duivel en zal met evenveel enthousiasme het boze gaan stimuleren als jij nu het goede wilt gaan bevorderen.
[7] Daarom moet men bij dit sap heel goed opletten wie men ervan laat genieten! Maar Ik wil je toch wel een wijnberg met zulke wijnstokken schenken, als je er maar oplet wie je dit sap te drinken geeft! De versterkte liefde kan wel veel goeds verrichten; maar het is beter wanneer de liefde door Gods woord versterkt wordt omdat ze dan blijft, terwijl ze bij het genieten van deze drank maar tijdelijk is, en dan weer vervluchtigt zoals dit sap zelf. Let daar ook goed op, anders veroorzaak je iets slechts in plaats van iets goeds!’
[8] Daarop zegt de koopman Jaïruth: ‘Heer, als dat zo is, dan zou het niet goed zijn zo’n wijn te verbouwen! Want je kunt toch niet weten, of een mens, die je dit sap te drinken geeft, liefde of boosheid in zijn hart heeft. En als je dan de goede intentie hebt om zijn liefde te versterken, maar in plaats daarvan zijn boosheid versterkt, dan zou je daardoor behoorlijk in verlegenheid gebracht worden en bovendien gevaar lopen! Nee, nee, dan zou ik het verbouwen van die wijn toch maar nalaten!’
[9] Ik zeg: ‘Het maakt me niets uit; je krijgt wat je hebben wilt! Maar Ik zeg je: In meer of mindere mate heeft iedere wijnsoort, die op aarde verbouwd wordt, deze zelfde eigenschap. Laat maar eens verschillende mensen van je eigen verbouwde wijnen ongeveer net zoveel drinken, als jij nu van Mijn zuivere hemelse wijn gedronken hebt, en dan zul je zien, dat een deel vervuld wordt met liefde, en een ander deel zo agressief wordt, dat je ze met touwen moet laten binden! Als de aardse wijn al zo’n uitwerking heeft, dan heeft de hemelse wijn dat in nog veel sterkere mate!